Zálohovací software slouží hlavně k tomu, abyste se už nemuseli bát ze ztráty svých osobních nebo firemních dat.

Zálohováním rozumíme proces, při kterém to nejcennější, co v počítačí máme (uživatelsky generovaná data) zálohujeme na další paměťový nosič z důvodu možnosti obnovení v případě ztráty dat nebo jiného důvodu pro obnovu.

Je více způsobů jak data zálohovat.

Mezi nejběžnější patří:

  • prosté kopírování dat pomocí Průzkumníka Windows – toto je nejlevnější řešení obsaženo v každém PC, nemusí se nic dokupovat. Nicméně ten způsob zálohování je plně ovládám uživatelem (interval zálohování záleží na uživateli „jak si vzpomene“, správnost vytvořené zálohy je přímo odvislá od kondice OS). Při tomto druhu zálohy není možná obnova na holý HW a nelze obnovovat OS.
  • zálohování pomocí nástrojů integrovaných v OS (Windows,  Linux, atd.). Ve většině případů je toto řešení implementováno od výrobce přímo do OS. Nicméně vyžaduje administrátorské znalosti o těchto nástrojích. Při tomto typu zálohování můžeme obnovovat i OS. Ve většině případů neumožňuje podrobně spravovat pořízené zálohy včetně ověření. Problémem může být i velikost záloh.
  • zálohování pomocí zálohovacích SW třetích stran – jedná se o SW specializovaný na zálohu a obnovu dat, umožňuje obnovu na holý HW včetně možnosti přejít na odlišný HW, převody z fyzického do virtuálního prostředí a opačně. Vytvářené soubory záloh jsou plně spravovatelné (sloučení, ověření, umístění v síti, bezpečnostní šifrování). Výrobci nabízení možnost umístění záloh v datových centrech.

Software pro zálohování počítačů a serverů: