Společnost Foxnet s.r.o. nabízí svým zákazníkům možnost prodeje a v některých případech možnost pronájmu SW včetně možnosti jeho konfigurace, případně hostování na serverech společnosti.

Antivirový program sleduje všechny nejpodstatnější vstupní/výstupní místa, kterými by viry mohly do počítačového systému proniknout. Pokud jde o viry samotné, můžeme říci, že se jedná o nežádoucí a ve většině případů škodící kód, který se cíleně šíří.

Poštovní server je software primárně určený k odesílání a příjmu emailové komunikace. Z toho vyplývá, že tento software se instaluje na serverový operační systém a musí běžet nepřetržitě. Klienti se k tomuto serveru připojují prostřednictvím protokolu POP3, IMAP, SMTP, LDAP.
Zálohovací software slouží hlavně k tomu, abyste se už nemuseli bát ze ztráty svých osobních nebo firemních dat.
Monitorovací software jsou nástroje managementu společnosti sloužící k sběru informací a využití svěřených pracovních IT prostředků (počítačů, tiskáren, softwaru, atd.). Všechny programy v naší nabídce splňují zákonnou normu ČR o ochraně soukromých a osobních údajů.
Kombinace pronájmu SW a HW tvoří pro zákazníka zajímavou možnost, jak zrealizovat své IT.