IT poradenství

 • analýza stávajícího stavu
 • definice potřeb
 • průzkum trhu
 • zprostředkování výběrového řízení, na jehož základě vybereme dodavatele IS a dalšího SW a HW
 • HW a SW prostředí
 • pomoc klientovi v souladu s licenčními právy k užívání softwaru

Naši zákazníci

1. Malá kancelář (do 10 zaměstnanců) např.  – lékaři, notáři, atd.

 • komplexní servis informačních technologiích
 • péče o bezpečnosti PC ve firmě
 • zálohování dat a kontrola záloh
 • údržba PC, tiskáren a dalších IT zařízení
 • kontrola systému
 • dodání spotřebního materiálu

2. Střední kancelář (10 – 30 zaměstnanců)

 • Klienti, kteří používají informační technologie, které vyžadují server. V tomto případě jsou PC připojeny k serveru, který jim poskytuje síťové služby, nutné pro plnění pracovních povinností zaměstnance.
 • v tomto modelu je vyšší bezpečnost uživatele a také je vyšší kontrola, zároveň je zde vytvořeno stabilnější prostředí
 • systém umožňuje škálovatelně přidělovat zdroje a být konfigurován podle potřeb firmy (sdílené adresáře, úložiště, sdílené tiskárny, řízení přístupu k podnikovým IS, atd…)
 • dále nabízíme vzdálený zabezpečený přístup do firmy – tzv. vzdálená plocha

3. Velká kancelář (30 a více zaměstnanců). Případně klient, který požaduje řešení ENTERPRISE.

 • pokročilé informační technologie
 • řešení požadující bezvýpadkovost serverů a IS
 • trvalý dohled nad poskytovanými službami
 • maximalizování výkonu pro funkčnost aplikací
 • škálovatelnost práv uživatele k přístupu do vnitropodnikových systémů