Společnost Foxnet s.r.o. nabízí pronájem virtuálních serverů.

 

Co je virtuální server?

Virtuální server (VS) je označení pro počítač, který není hmotný. Jde o vytvořený prostor ve fyzickém výkonném počítači (FS) s vlastní instancí operačního systému. Tomuto VS se přidělují zdroje FS, dle potřeb zákazníka a jeho aplikací.

Na jednom FS může být provozováno více VS, aniž by se vzájemně omezovali. Výkon VS je garantován dle zvolené varianty.

Pronájem VS zahrnuje i dohled nad jeho provozem a správu veškerých služeb administrátory Foxnetu.


Výhody tohoto řešení:

 • žádné pořizovací náklady
 • průhledné licencování – licenční poplatky jsou součástí ceny služby
 • možnost měnit počty uživatelů
 • možnost přidávat aplikace a související licence
 • snadná úprava konfigurace serveru dle požadavků
 • centralizované zálohování 1 x denně a snadná obnova dat i celého serveru
 • správa serveru v ceně služby
 • služba je dostupná odkudkoliv přes internet 24 hodin denně/365 dní v roce
 • efektivně vynaložené náklady – služba je účtována měsíčně zpětně a odráží aktuální počet uživatelů, použitých licencí, aktuální konfiguraci VS
 • snadná migrace na FS
 • využití FS známých výrobců s vysokou spolehlivostí

 

Případová studie

 • Pronájem VS s Windows Server 2012 R2 / 2016 + Terminálové služby

Po specifikaci konfigurace a akceptací cenové nabídky a uzavřením smlouvy zákazníkem je VS nakonfigurován, případně jsou do něho nainstalovány požadované aplikace a uživatelská data. Uživatelé k serveru přistupují pomocí terminálových služeb Vzdálené plochy, která je součástí OS Windows 8, 7, Vista a XP Professional. Dále tohoto klienta obsahují některé tablety a chytré telefony.