Při nabízení služeb našim zákazníkům a ze zkušeností z toho vyplývajících jsme se zamýšleli nad otázkou, jaké jsou dnes vlastně potřeby našich zákazníků na IT.

Na začátku obchodní komunikace s potencionálním klientem si musíme položit otázku:

„Co pro ně v současnosti dělá jejich IT“ případně v jakém stavu se nachází.

Nejčastější odpovědi jsou:

 • nic
 • prudí nás
 • stojí spoustu peněz
 • ohrožuje nás
 • nerozumí našim požadavkům

Abychom tomuto předešli, popíšeme si s klientem typické procesy a činnosti v podniku, jako jsou:

Výroba, produkce

 • tvorba výrobku
 • nákup surovin a materiálu

Dodavatelské vztahy

 • nákupní objednávky
 • logistika, skladové hospodářství

Odbyt, prodej

 • objednávky
 • péče o zákazníka, CRM

Finance

 • účetnictví
 • controlling

Provoz

 • HR; právní oddělení
 • správa budov, správa prostředků

Všechny tyto podnikové procesy jsou závislé na IT službách.

Ptáme se, co zajímá naše zákazníky:

 • chtějí mít nízké náklady
 • chtějí, aby jim IT sloužilo a bylo schopné reagovat na požadavky byznysu
 • chtějí, aby jejich životně důležité systémy a aplikace spolehlivě fungovaly
 • chtějí dosahovat vysoké produktivity
 • nechtějí se dostat do konfliktu s regulativy

Jak tohoto dosáhnout?

Jedinou jistotou v životě podniku je flexibilní a dynamické prostředí s nutností adaptace podle změn v byznysu. (Podnikatelské prostředí se neustále mění a na tyto změny je nutno rychle reagovat.)

 • vytvořením stabilního, transparentního, zabezpečeného prostředí s možností maximální managementovatelnosti a predikce
 • dokonalým přístupem k informacím (nejen datům)
 • poskytnutím rychlé, přesné a korektní služby

Při návrhu rozumného řešení je potřeba vědět:

 • jaké jsou potřeby zákazníka (i ty budoucí)
 • jaké jsou licenční dopady (závislé na architektuře řešení)
 • neomezovat se předem kvůli financování (alternativy: pronájem, hosting, outsource)

Zde vzniká prostor pro společnost Foxnet, která se na výše uvedenou problematiku specializuje.