Veškerý HW a SW, který jsme schopni nabídnout, dodáváme po domluvě nakonfigurovaný, konfigurace vyplývá z provedené analýzy potřeb zákazníka a po jeho odsouhlasení.